Briefcase
集團概覽投資者資訊 香港物業 內地物業 企業管治 企業社會責任 新聞中心
最新公佈 恒地會盡享精選優惠
更多

INTERIM / ANNUAL REPORTS

more

AWARDS

商界展關懷 中國綠色建築與節能(香港)委員會 商界環保協會 香港綠色建築議會 恒生可持續發展企業指數
恒基兆業發展有限公司 香港中華煤氣有限公司 美麗華酒店企業有限公司 香港小輪(集團)有限公司 港華燃氣有限公司

Alerts